سامانتل

  با توجه به افزایش تولید و مدیریت پروژه‌ها، نرم‌افزار به ما در مانیتورینگ بهتر و پیگیری وظایف کمک فراوانی کرده است. این باعث بهبود بهره‌وری کل تیم شده است.

ما از امکانات گزارش‌گیری گسترده‌ای که این نرم‌افزار ارائه می‌دهد، بهره‌برداری کرده‌ایم. این امر به ما در ارزیابی وضعیت پروژه‌ها و ارتقاء راهبردهای کسب و کار کمک می‌کند.

تغییرات اخیر در رابط کاربری، تجربه کار با این نرم‌افزار را بهبود بخشیده است