خدمات پرداخت یاری


ساز‌و‌کار پرداخت الکترونیک به طور رسمی از سال ۱۳۸۴ در کشور شروع شد. شرکت‌های پرداخت آنلاین (PSP) که تعداد آنها بسیار محدود بود ارائه‌ی خدمات پرداخت الکترونیک را بر عهده داشتند. این شرکت‌ها به خاطر ساختار سنتی‌شان بخشی از نیازهای فروشگاه‌های اینترنتی را پاسخ نمی‌دادند. این، نقطه‌ی شروع خدمتی جدید به نام «پرداخت‌یاری» بود که از سوی شرکت‌هایی موسوم به «پرداختیار» ارائه شد. به این معنی که شرکت‌های دیگری به وجود آمدند که زیرساخت‌های فناورانه آنها به روزتر بود و می‌توانست نیاز فروشگاه‌های اینترنتی را برآورده کند.

پرداخت یاری چه مزایایی دارد؟

• به سامان‌دهی درگاه‌های پرداخت واسط کمک می‌کند
• از سوء استفاده‌های احتمالی وب‌سایت‌های گوناگون جلوگیری می‌کند
• باعث اِعمال نظارت بیشتر شاپرک بر درگاه‌های پرداخت می‌شود
• به هر پذیرنده (کاربران زیر مجموعه) یک کد پذیرندگی تخصیص می‌دهد
• لیست سیاه پذیرندگان را بهتر مدیریت می‌کند
• فقط سود کارمزد تراکنش‌های پذیرنده‌ها را به حساب شرکت پرداخت یار واریز می‌کند

پرداخت یاری در شرکت پژند الکترونیک بصورت مشاوره ای و محصولات پرداخت یاری ارائه میشود که هر کدام مزایای خود را دارند.

خدمات پرداخت یاری

• ارائه خدمات پرداخت یاری
• سامانه درگاه یکپارچه پرداخت Pajalpay
• هماهنگی و مشاوره در خصوص خدمات پرداخت و فینتک ها
• هماهنگی و مشاوره در خصوص ارتباط با شبکه بانکی و PSP ها

مشاوره

• بهترین راهکار برای چگونگی پرداخت یار شدن
• نحوه انجام کار برای دریافت مجوز
• نحوه راه اندازی سامانه ها

محصولات پرداخت یاری

• درگاه های پرداخت
• سامانه مدیریت پذیرندگان (MMS)
• سامانه تسویه وجوه آنلاین
• سامانه خدمات ارزش افزوده (VAS)

یکی از پروژه های موفق شرکت پژند الکترونیک در قرارداد پرداخت یاری به صورت پروژه ای، پروژه هدف راهبرد هوشمند شرق میباشد که با همکاری حرفه ای طرفین تبدیل به یک پروژه موفق شد.